เนื่องจากทางขึ้นพระวิหารวัดป่าภูก้อน เป็นทางลาดชัน ระยะทาง 1.5 กม. ท่านที่เดินทางโดยรถบัส โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากรถของท่านกำลังของเครื่องยนต์ต่ำ ทางวัดได้จัดรถสองแถวรับ-ส่งท่าน โดยคิดค่ารถ-น้ำมัน ท่านละ 20 บาท (รวมขึ้น+ลง) โดยทางวัดกำหนดให้รถบัสจอดรถบริเวณหน้าโรงครัววัดป่าภูก้อน ห่างจากประตูทางเข้าวัดประมาณ 50 เมตร

สำหรับรถยนต์ส่วนตัว ควรเป็นรถที่มีกำลังเครื่องยนต์สูงพอที่จะขับขึ้นเขาได้ โดยไม่ติดขัด และขอความกรุณาไม่ขับแซงระหว่างขึ้นหรือลง เพื่อความปลอดภัยของท่านเองและบุคคลอื่น

ด้วยความปรารถนาดีจาก ศิษยานุศิษย์...วัดป่าภูก้อน

พบท่านเจ้าอาวาส