ประวัติและปฏิปทาเจ้าอาวาส

พระครูปัญญาสารธรรม (พระอาจารย์ปัญญา ปัญญาสาโร)
 • นาม
  “พระครูปัญญาสารธรรม” หรือ “พระอาจารย์ปัญญา ปัญญาสาโร” มีนามเดิมว่า ปัญญา นามสกุล บรรพต
 • วันเกิด
  เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีวอก ราศีสิงห์ ณ บ้านเจริญศิลป์ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โยมบิดาชื่อ นายอ่อนตา บรรพต โยมมารดาชื่อ นางแน้ม บุตรน้อย
 • บรรพชา
  ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ อายุ ๑๙ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดป่าภูก้อน บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระครูจิตตภาวนาญาณ เป็นพระอุปัชฌาย์
 • อุปสมบท
  ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดป่านาคำน้อย ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระครูจิตตภาวนาญาณ วัดป่าภูก้อน เป็นพระอุปัชฌาย์ และ พระครูบริหารสมาธิคุณ วัดป่าบ้านเพิ่ม เป็นพระกรรมวาจาจารย์
 • การศึกษา
  หลังจากอุปสมบทแล้ว ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม จนสอบได้นักธรรมชั้นตรี จากสำนักเรียนคณะจังหวัดหนองคาย ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
 • สมณศักดิ์
  เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “พระครูปัญญาสารธรรม” ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน และ เจ้าคณะตำบลบ้านก้อง (ธรรมยุต)

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป