เนื่องจากทางขึ้นพระวิหารวัดป่าภูก้อน เป็นทางลาดชัน ระยะทาง 1.5 กม. ท่านที่เดินทางโดยรถบัส โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากรถของท่านกำลังของเครื่องยนต์ต่ำ ไม่สามารถขึ้นเขาสูงได้ โปรดแจ้งทางวัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อจะได้จัดรถสองแถวรับส่งท่าน โดยคิดค่ารถ-น้ำมัน ท่านละ 20 บาท โดยทางวัดกำหนดให้รถบัสจอดรถบริเวณหน้าโรงครัววัดป่าภูก้อน ห่างจากประตูทางเข้าวัดประมาณ 50 เมตร

สำหรับรถยนต์ส่วนตัว ควรเป็นรถที่มีกำลังเครื่องยนต์สูงพอที่จะขับขึ้นเขาได้ โดยไม่ติดขัด และขอความกรุณา ไม่แซงทางโค้งเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของท่านเองและบุคคลอื่น

ด้วยความปรารถนาดีจาก ศิษยานุศิษย์...วัดป่าภูก้อน

พบท่านเจ้าอาวาส
ยางพาราหกบนพื้นถนน ระวังถนนลื่น