ช่องทางร่วมบุญบำเพ็ญกุศลฯ คุณแม่ปิยวรรณ วีรวรรณ

 • เนื่องจากมีพุทธศาสนิกชน ได้สอบถามถึงการร่วมทำบุญ ในงานพิธีสวดพระอภิธรรม อุบาสิกาคุณแม่ปิยวรรณ วีรวรรณ เป็นจำนวนมาก
  ดังนั้น จึงได้ทำการเปิดบัญชี เฉพาะกิจ สำหรับใช้ในงานฯ โดยผู้ที่ประสงค์ร่วมบุญ สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

 • ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  ชื่อบัญชี "วัดป่าภูก้อน (เพื่องานบำเพ็ญคุณแม่ปิยวรรณ วีรวรรณ)"
  สาขา น้ำโสม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 043-8-36204-5

 • รายชื่อเจ้าภาพสวดอภิธรรม อุบาสิกา ปิยวรรณ วีรวรรณ

  อุบาสก-อุบาสิกา วัดป่าภูก้อน

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป